Imunizace znamená vytvoření imunity proti cizorodým mikroorganizmům. Lidské tělo se imunizuje při kontaktu s těmito mikroorganizmy vytvořením speciálních paměťových buněk, které při následujícím kontaktu s tím samým antigenem rychle spouští imunitní odpověď. Imunizace může být nicméně provedena i iatrogenně (lékařem). V takovém případě rozlišujeme pasivní a aktivní imunizaci. Pasivní imunizace znamená aplikaci již hotových protilátek do organizmu. Pasivní imunizace funguje prakticky okamžitě, ale přetrvává jen krátkou dobu. Aktivní imunizace je podstatou očkování, kdy je člověku aplikován buď oslabený mikroorganizmus, nebo fragmenty jeho antigenů. V takovém případě si lidské tělo vytvoří paměťové buňky a protilátky samo, což trvá déle, ale efekt aktivní imunizace je dlouhodobý. I v imunitě s trochou nadsázky platí přísloví „Daruj hladovému rybu a nasytíš ho na jeden den. Nauč ho rybařit a nasytíš ho na celý život“.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů