Hyponatrémie znamená nízkou hladinu sodíku v krvi. Sodík je jedním z nejdůležitějších iontů v našem organizmu a v relativně velkých koncentracích se nachází v krevním séru. Běžná hladina sodíku v séru se pohybuje přibližně mezi 135-145 milimoly na litr. Pokles pod toto rozmezí označujeme jako hyponatrémie, naopak vyšší hodnoty sodíku označujeme jako hypernatrémii.
 
Důležité je si uvědomit, že hyponatrémie není to samé jako nedostatek sodíku. I lidé s normálním množstvím sodíku v organizmu mohou mít hyponatrémii, pokud bude například sodík v krvi z nějakého důvodu naředěn nadbytkem vody, apod.
 
Příčiny
 
1. Dehydratace – Nedostatečný příjem tekutin a jejich nadměrné ztráty mohou vést k  dehydrataci. Pokud došlo při dehydrataci k vyšším ztrátám iontů než vody, objeví se hyponatrémie - častější je tato situace u lidí dehydratovaných při velmi výrazné fyzické aktivitě spojené se silným pocením. Dodávám, že většina lidí s prostou dehydrataci má hladinu sodíku v krvi víceméně normální, protože došlo k vyrovnaným ztrátám jak sodíku, tak vody.

2. Diuretika – Léky ze skupiny diuretik zvyšují ztráty řady iontů do moči a mohou způsobit minerálový rozvrat. Tolerance diuretik je značně individuální, někomu neuškodí ani vysoké dávky, u jiných lidí se může objevit těžká hyponatrémie, nebo hypokalémie.

3. Cerebral salt-wasting syndrom – Tento stav vzniká po úrazech hlavy, nebo při onemocněních mozku. Dochází ke zvýšenému vylučování moči i sodíku ledvinami. Ztráty sodíku bývají vyšší než ztráty vody, a proto se u syndromu často objevuje hyponatrémie spojená s dehydrataci.

4. SIADH – Tato zkratka znamená syndrom zvýšené sekrece antidiuretického hormonu (ADH), příčinou jsou například některá onemocnění centrálního nervového systému. Nadměrná sekrece ADH vede ke hromadění vody v těle, což naředí hladinu sodíku a jeho koncentrace v krvi poklesne (ač jeho celkové množství je zpočátku normální). Organizmus se snaží bránit zvýšené náplni krevních cév zvýšeným vylučováním sodíku z těla, což v této situaci stav dále zhorší.

5. Addisonova nemoc – Toto onemocnění způsobuje poruchu funkce kůry nadledvin se snížením tvorby mineralokortikoidních hormonů. Důsledkem jsou mimo jiné nadměrné ztráty sodíku močí, celková slabost a tendence k nízkému krevnímu tlaku.

6. Kongenitální adrenální hyperplazie – Jedná se o vrozené onemocnění, které má více forem. Nejčastější forma je zapříčiněna enzymatickou poruchou 21-hydroxylázy, která způsobí snížení tvorby mineralokortikoidů a glukokortikoidů v nadledvinách a naopak vede ke zvýšení tvorby mužských pohlavních hormonů. Více si přečtěte v příslušném textu.

7. Snížená funkce štítné žlázy (hypotyreóza) – Nedostatek hormonů štítné žlázy způsobuje zadržování vody v těle, což vede k naředění sodíku a k vyšší tendenci k hyponatrémii. Viditelně prosáklé tkáně při těžké hypotyreóze označujeme jako myxedém.

8. Jaterní cirhóza – Pacienti s pokročilými formami jaterní cirhózy mají sklon k hyponatrémii, což je dáno složitým komplexem hormonálních mechanizmů ovlivňujících množství sodíku a vody v organizmu.

9. Srdeční selhávání - Pokročilé formy oboustranného a pravostranného srdečního selhávání bývají spojené s hromaděním vody v těle a vznikem otoků. Hromadící se tekutina v cévách pak způsobuje pokles koncentrace sodíku. Hyponatrémie v těchto případech však bývá spíše mírná a dominují ostatní příznaky srdečního selhávání (již zmíněné otoky, dušnost).

10. Nemoci ledvin - Choroby ledvin mohou způsobit hyponatrémii dvěma mechanizmy. Prvním je zhoršená schopnost vylučování vody ledvinami, druhým je vznik nefrotického syndromu s nedostatkem bílkovin. Ve výsldku u obou stavů dochází k hromadění vody v organizmu, ke vzniku otoků a tendenci k poklesu koncentrace sodíku v krvi.

11. Otrava vodou – Při příjmu nadměrného množství vody (mnoho litrů), která neobsahuje dostatek minerálních látek. Velký objem vody naředí krev a vede k poklesu koncentrace většiny iontů včetně sodíku.
 
 
Projevy
Mírná hyponatrémie se nemusí projevovat, pokles sodíku v krvi pod 120 milimolů na litr však již různé příznaky pravidelně způsobuje. U pacientů se objevuje celková nevůle, trávicí obtíže, nevolnost a zvracení, svalová slabost, bolesti hlavy a motání hlavy. Závažnou komplikací neléčené těžké hyponatrémie je vznik otoku mozku a nitrolebního přetlaku s neurologickými projevy jako jsou poruchy paměti, zmatenost, delirium, bezvědomí a později smrt.


Diagnostika
Hyponatrémii zjistíme jednoduše z krevního náběru, kdy necháme v laboratoři vyšetřit koncentraci sodíku v séru.


Léčba
Záleží na vyvolávající příčině. Někdy stačí jen podat infuzní terapii, kdy sodíkem v infuzích doplníme nedostatek sodíku v krvi. Při užívání diuretik je vysazujeme (nebo ponižujeme jejich dávky) a při poruchách kůry nadledvin můžeme podávat mineralokortikoidní hormony. Důležité je si pamatovat, že normalizace hladiny sodíku musí být pomalá a příliš rychlé zvýšení hladiny sodíku může být nebezpečné.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů