Hyperbarická medicína je obor, který využívá hyperbarické komory s kyslíkovou terapií (oxygenoterapií). Sice se využívá jen v určitých indikacích, ale řadě pacientů může výrazně pomoci.

 

Princip: Hyperbarický znamená "s vyšším tlakem" a vyšší tlak je skutečně podstatou léčebného účinku. V hyperbarické komoře je uměle zvýšen tlak vzduchu a kromě toho je v ní možné výrazně zvýšit množství kyslíku ve vdechovaném vzduchu (normální vzduch obsahuje "jen" 21% kyslíku). Tyto faktory se kombinují a výsledkem je výrazně vyšší okysličení organizmu než jaké by bylo možné v normálních podmínkách, udává se až 10-15ti násobná dodávka kyslíku oproti běžnému dýchání.

 

Využití: Z výše uvedeného vyplývá, že hyperbarická komora má využití u pacientů, u nichž potřebujeme silný účinek kyslíku. Indikací je celá řada, jmenujme například gangrény způsobené tzv. anaerobními (kyslík nesnášejícími) bakteriemi, infekce "masožravými bakteriemi", případy crush syndromu a velmi závažné formy otrav oxidem uhelnatým. Pozitivní efekt hyperbarické kyslíkové terapie byl popisován i při terapii rozsáhlých kožních vředů včetně bércových vředů a diabetické nohy. V neposlední řadě může být přetlak v hyperbarické komoře využit v léčbě výškové nemoci, vzduchové embolie a jako prevence rozvoje dekompresní nemoci.

 

Rizika a nevýhody: V našich podmínkách není hyperbarická terapie tak dobře dostupná a navíc se jedná o dražší léčbu, proto je nutné pacienty správně indikovat. Terapie může být riziková pro nemocné s těžkými formami rozedmy plic, protože by u nich mohla vést k protržení plíce a vzniku pneumotoraxu. Kromě toho by neměli být v hyperbarické komoře lidé užívající některé léky (zejména určitá chemoterapeutika užívaná v léčbě nádorů). Vzhledem k tomu, že kyslík ve vysoké koncentraci se může po čase stát toxickým, je nutné přesně dodržovat předepsanou omezenou dobu terapie.


Zdroje
https://www.mayoclinic.org
https://www.medicalnewstoday.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů