Hydrofobie je termín známý zejména z fyziky, kdy označuje povrchy (či molekuly), které nereagují s vodou. Méně lidí ví, že hydrofobie byl i lékařský termín, který označoval soubor příznaků typických pro neléčenou vzteklinu.

Pozn: Nepleťme si hydrofobii s akvafobií, což je úzkostná porucha projevující se strachem z vody (více viz. příslušný článek).


Příčiny
Příčinou vzniku hydrofobie je neléčená vzteklina, což je infekční virové onemocnění přenášené na člověka typicky kousnutím nemocného zvířete. Neléčená vzteklina postihuje centrální nervový systém (zánět mozku) a je prakticky vždy smrtelná.


Projevy
Hydrofobie souvisí s postižením mozku u vztekliny. V pokročilejších fázích nemoci se objevuje narušení inervace polykacích svalů a tím se výrazně zhoršuje polykání. Při pokusu polknout vodu (či jiné tekutiny) se pak objevuje pocit strachu a paniky. Stav je spojen s nadměrným sliněním a žízní. Zvýšená tvorba slin s nemožností je spolknout zvyšuje riziko přenosu infekce kousnutím, protože sliny obsahují velké množství virových částic. Hydrofobie nebyla pozorována jen u člověka, ale i u ostatních nakažených savců, například psů.


Diagnostika a léčba
Diagnóza je jasná při klinických obtížích u jedince s podezřením na vzteklinu. Léčba není možná, ostatně hydrofobie je pouze příznak a nikoliv vlastní choroba.


Zdroje
https://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=26232
http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/rabies

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů