Hrb neboli odborně gibbus najdeme hodně u starých lidí a většinou jeho vznik souvisí s nemocemi páteře. Není tomu tak nicméně vždy a někdy je hrb příznakem i zcela jiných onemocnění.

 

Příčiny

1. Degenerativní změny páteře – Jsou zřejmě nejčastější příčinou vzniku hrbu u lidí pokročilého věku. Postupem věku ztrácí páteř pružnost, kostnatí a deformuje se. Hrudní páteř se může prohnout dopředu a vznikne hrb. Vyšší riziko je u lidí se sedavým zaměstnání, kteří jsou často v předklonu, protože mají nevyvinuté a zkrácené svaly kolem páteře.

 

2. Osteoporóza – Zejména u žen se osteoporóza může podílet na deformaci hrudní páteře. Svou roli hrají metabolické změny ve vyšším věku, nedostatek vápníku a vitaminu D a hormonální faktory.

 

3. Křivice (rachitida) – Toto onemocnění se vyskytovalo v Evropě v raně průmyslovém období u dětí v důsledku nedostatku vápníku a vitaminu D při nedostatku slunečního záření. V dnešní době je v civilizovaném světě prakticky nenajdeme. Kosti rachitiků jsou měkké, snadno se deformují a ani páteř není výjimkou.

 

4. Tuberkulóza páteře – V Evropě je toto opět spíše raritní situace, v rozvojových státech je tomu nicméně zcela jinak. Kostní forma tuberkulózy může postihnout páteř, zničit obratle a způsobit tak deformaci její hrudní části se vznikem hrbu.

 

5. Účinek kortikoidů – Kortikoidy nadměrně tvořené v těle při Cushingově syndromu, nebo dlouhodobě podávané jako léky mají řadu vedlejších účinků a jedním z nich je zmnožení tuku za krkem a vznik hrbu. V tomto případě tedy není podstatou hrbu deformace páteře, ale porucha tukové tkáně - tzv. lipodystrofie).

 

6. Vrozené vady páteře – Hrb můžeme najít už u dětí s některými vrozenými chorobami postihujícími páteř, příkladem jsou například lidé s tzv. achondroplázií.


Zdroje
https://radiopaedia.org
https://en.wikipedia.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů