Hodgkinův lymfom [Hodžkinův] je nádorové onemocnění, které vychází z krevních buněk a řadí se do početné rodiny lymfomů. Hodgkinův lymfom se vyskytuje relativně často u mladých mužů.

 

Příčiny: Nádor vychází z lymfocytů, které patří mezi tzv. bílé krvinky a jsou zodpovědné za imunitní obranu organizmu. V některém lymfocytu dojde ke genetické mutaci, čímž se ztratí jeho odpovídavost na regulaci a tento lymfocyt se začne nekontrolovatelně šířit po těle. Přesná příčina mutace je nejasná, předpokládá určitý genetický předpoklad a možný spouštěcí vliv některých virových infekcí. U Hodgkinova lymfomu nacházíme v těle tzv. buňky Sternberg-Reedové [Šternberk-Rídové], označované zkráceně jako RS buňky, které produkují velké množství zánětlivých působků a tím se významně podílí na příznacích nemoci.

 

Projevy: Nádorové buňky infiltrují lymfatické uzliny (což je pro lymfomy typické) a vedou k jejich nebolestivému zvětšení, platí to zejména pro uzliny na krku. Kromě toho můžeme najít i zvětšená játra a zvětšenou slezinu. Celotělová produkce zánětlivých působků RS buňkami vede k opakujícím se horečkám, nočnímu pocení a nechtěnému úbytku na váze. Lymfomy kromě výše uvedeného také narušují imunitu organizmu.

 

Diagnostika: Na základě výše zmíněných příznaků je možné učinit podezření. Součástí vyšetřovacího postupu by měly být krevní náběry, kdy význam má krevní obraz – spíše však k vyloučení leukémií, protože u lymfomů může být na rozdíl od nich relativně normální, či s ne příliš specifickými změnami. Rozsah onemocnění (tj. zejména hledání zvětšených uzlin) je vhodné dále určit pomocí rentgenu plic a ultrazvuku či CT vyšetření břicha.

Je nutné provést ultrazvuk zvětšených uzlin (jsou-li na krku pak doplnit ORL vyšetření), dostatečně velkou uzlinu vybrat a nechat ji chirurgicky vyjmout. Takto získaná uzlina se posílá na histologické vyšetření, při kterém se prokáže přítomnost nádorových lymfocytů a RS buněk. Podle charakteru buněk se pak Hodgkinův lymfom přiřadí k určitému podtypu, které se dále liší prognózou.

 

Léčba: U krevních nádorů obecně je chirurgické řešení zcela výjimečné, neboť v době diagnózy jsou nádorové buňky již prakticky vždy rozšířené na více místech organizmu. Základem je proto chemoterapie, výjimečně se provádí transplantace kostní dřeně.

 

Prognóza: Prognóza závisí na rozsahu onemocnění a na typu Hodgkinova lymfomu. Obecně řečeno jsou vyhlídky pacientů s touto chorobou velmi dobré a k vyléčení dochází až u 90% nemocných. Část nemocných i přes maximální péči nicméně umírá.


Zdroje
https://www.nhs.uk
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů