HIV (Human Imunodeficiency Virus) je zkratka pro retrovirus, který je původcem onemocnění AIDS. Virus se přenáší tělesnými tekutinami, napadá některé T-lymfocyty a snižuje jejich počty. To během několika let po nákaze vyvolává vážné oslabení imunity, jejíž příznaky označujeme jako zmíněnou chorobu AIDS.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů