Pojem hibernace je známý jako odborné označení pro zimní spánek, což je klidový stav, kterého mohou dosáhnout některé organizmy významným snížením svého bazálního metabolizmu. V medicíně má však hibernace speciální význam u srdeční svaloviny (myokardu), kdy hovoříme o tzv. hibernovaném myokardu. Hibernovaný myokard znamená srdce postižené dlouhodobější ischemií, které se snížené nabídce kyslíku začalo přizpůsobovat. U svalových buněk se snižuje schopnost kontrakce a v tkáni se hromadí vazivo. Po opětovném zvýšení dodávky kyslíku se většina změn opět upraví do normálu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů