Hexokináza je důležitý enzym, který se podílí na metabolizmu glukózy (kromě buněk jater) a jiných sacharidů. Hexokináza zajišťuje fosforylaci molekul sacharidů, tím mění jejich vlastnosti a umožňuje jejich další buněčný metabolizmus. Reakce je závislá na dodávce energie v podobě molekuly ATP. Podobným způsobem pracuje enzym glukokináza, ten však fosforyluje pouze molekuly glukózy a pouze v jaterních buňkách.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů