Heparinem indukovaná trombocytopenie je poměrně častý problém, který znamená pokles počtu krevních destiček v souvislosti s aplikací heparinu a od něj odvozených sloučenin. Porucha má více forem, přičemž některé mohou být nebezpečné a vynutí si vysazení léku.

 

Příčiny: Příčinou vzniku heparinem indukované trombocytopenie je přítomnost protilátek, které způsobí v kombinaci s molekulami heparinu zvýšenou aktivaci krevních destiček, které se „vysrážejí“ za vzniku obvykle drobných krevních sraženin. V důsledku toho se v krvi začne objevovat jejich snížené množství. Zmíněné protilátky se vyskytují v krvi pouze relativně malého množství lidí, a proto není vznik heparinem indukované trombocytopenie pozorován u každého člověka. Výskyt je popisován u méně než 0,5% jedinců léčených heparinem, výrazně častěji u žen než u mužů. Je vhodno dodat, že při podkožní aplikaci nízkomolekulárních heparinů je riziko rozvoje poruchy také, ale je nižší oproti klasickému heparinu.

 

Projevy: Heparinem indukovaná trombocytopenie se objevuje cca po 1-2 týdnu po aplikaci heparinu. Porucha se ve většině případů paradoxně neprojevuje závažnějšími krvácivými komplikacemi, zvýšená aktivace krevních destiček vede naopak k rozvoji srážlivého stavu se zvýšeným rizikem vzniku tepenných i žilních trombóz. Může se tak objevit hluboká žilní trombóza, plicní embolie, ale i ischemická mozková příhoda nebo srdeční infarkt.

Pozn.: K poklesu počtu krevních destiček po aplikaci heparinu může dojít i bez přítomnosti protilátek, tento pokles se nicméně objevuje již do 2 dnů po aplikaci heparinu a i při trvajícím podávání heparinu se počet destiček poměrně rychle normalizuje. Tento stav není nebezpečný a není spojen s rizikem srážlivých komplikací.

 

Diagnostika: Na heparinem indukovanou trombocytopenii lze pomýšlet u pacienta s náhlým poklesem počtu krevních destiček v krevním obraze, který je současně léčen klasickým heparinem nebo nízkomolekulárním heparinem. Přítomnost výše zmíněných protilátek lze pak u takového pacienta potvrdit specializovaným sérologickým vyšetřením v laboratoři.

 

Léčba: V případě podezření na přítomnost heparinem indukované trombocytopenie je vcelku logicky nejprve nutné vysadit heparin a případně jej nahradit jinou formou léků na ředění krve. Podávání Warfarinu ovšem není vhodné pro velmi vysoké riziko rozvoje warfarinových nekróz. I při výrazném poklesu destiček se příliš nedoporučuje podávat „destičkové transfuze“, protože se jimi dále zvyšuje riziko vzniku srážlivých komplikací.


Zdroje
https://emedicine.medscape.com
https://www.cancertherapyadvisor.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů