Hemiplegie je v podstatě nejtěžší forma hemiparézy. Jde o úplné ochrnutí (plegii) příčně pruhované svaloviny v polovině těla, přičemž podle stranové lokalizace hovoříme o pravé nebo levé hemiplegii. Typickou příčinou jsou ikty a jiné příčiny ložiskového poškození mozku.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů