Hem je anorganická sloučenina, která je důležitou součástí krevního barviva hemoglobinu a krom toho ji v organizmu najdeme i v jiných důležitých sloučeninách (např. cytochromy). Důležitou součást hemu je atom železa (ve formě Fe2+), který je uložen v jeho centru. Hem vzniká sérií několika chemických reakcí z acetyl-CoA a aminokyseliny glycin, poruchy syntézy hemu pak vyúsťují ve skupinu chorob známých jako porfyrie.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů