Glykogenolýza je proces, při kterém je v našem organizmu rozkládán glykogen. Jde o důležitou součást metabolismu glukózy. Glykogen je polymer, který je zásobní formou glukózy a je tvořen velkým počtem jejích vzájemně propojených molekul. Ve struktuře glykogenu je přítomen jeden hlavní řetězec, na který jsou napojeny řetězce vedlejší. Glukóza z glykogenu může být uvolňována jako zdroj energie v době, kdy není přijímána v potravě.

Schéma - část molekuly glykogenu

 

Význam glykogenolýzy

Glykogenolýza se uplatní v období několika hodin po příjmu potravy, kdy je skončeno vstřebávání glukózy z trávicího traktu. Organizmus glukózu potřebuje neustále a odbourávání glykogenu na molekuly glukózy uvolní a mohou být v tkáních využity k tvorbě energie.

 

Průběh glykogenolýzy

Glykogenolýza probíhá v tkáních, kde jsou přítomny zásoby glykogenu. Jde zejména o játra a kosterní svalovinu. Na procesu se podílí více enzymů, které odštěpují jednotlivé molekuly glukózy a následně i zbytky bočních řetězců molekuly glykogenu. Uvolněné molekuly glukózy jsou fosforylované a nemohou opustit buňku. V játrech se se z nich proto odstraňuje fosfát a následně se mohou krevním oběhem dostat do periferních tkání. Ve svalovině se z nich fosfát neodstraňuje a glukóza je využita přímo na místě.

Schéma glykogenolýzy s hormonální regulací a se zdůrazněním rozdílů mezi glykogenolýzou v játrech a ve svalech. V játrech může být konečným produktem "volná" glukóza, která může cestovat do tkání. Ve svalech je produktem glukóza-6-fosfát, která musí být využita na místě a není schopna opustit buňku.

 

Regulace glykogenolýzy

Průběh glykogenolýzy je hormonálně regulován. Glykogenolýza je stimulována glukagonem a katecholaminy, naopak je inhibována inzulinem.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů