Glykogeneze je proces, při kterém je v našem organizmu tvořen glykogen. Jde o důležitou součást metabolismu glukózy. Glykogen je polymer a je tvořen velkým počtem vzájemně propojených molekul glukózy. Ve struktuře glykogenu je přítomen jeden hlavní řetězec, na který jsou napojeny řetězce vedlejší. Glukóza z glykogenu může být uvolňována jako zdroj energie v době, kdy není přijímána v potravě.

Zjednodušený vzhled části molekuly glykogenu

 

Průběh glykogeneze

Glykogeneze probíhá v játrech a ve svalech. Základní jednotkou nutnou pro vznik glykogenu je nepřekvapivě glukóza. Na tu je v buňkách navázán fosfát, čímž se jí zabrání opustit buňku. V průběhu dalších reakcí s glukózou reaguje sloučenina UTP (uridintrifosfát, patří mezi makroergní sloučeniny) za vzniku UDP-glukózy. Tato reakce probíhá vícekrát a vzniklé UDP-glukózy jsou následně spojeny do hlavního řetězce glykogenu. Při vzniku nové molekuly glykogenu je důležitá přítomnost enzymu glykogeninu, který umožní zřetězení prvních několika molekul glukózy. Jak se hlavní řetězec prodlužuje, větvící enzymy z něj „odřezávají“ jeho koncové části a ty jsou následně na hlavní řetězec napojovány z boku za vzniku vedlejších řetězců. Následně mohou být části z boku napojovány i na zmíněné vedlejší řetězce, čímž se celá struktura větví.

* Jako zajímavost lze uvést fakt, že chemická vazba mezi molekulami glukózy v místě napojení každého boční řetězce je lehce odlišná od ostatních vazeb mezi molekulami glukózy v molekule glykogenu.  

Zjednodušené schéma přeměny glukózy na glykogen. Některé mezistupně jsou pro zjednodušení vynechány, ponechal jsem spotřebu UTP a následně uvolnění UDP a zmiňuji vliv glykogeninu na vznik nové molekuly glykogenu.

 

Hormonální regulace

Glykogeneze je stimulována inzulinem a naopak tlumena glukagonem a katecholaminy. Je to dosti logické – inzulin se uplatňuje v situacích s dostatkem glukózy, ostatní zmíněné hormony v situacích opačných.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů