Glomeruloskleróza je chorobný proces, který může při dlouhodobém průběhu ovlivnit funkci ledvin. Dochází při něm totiž k narušování funkce ledvinných glomerulů, což jsou drobné cévy v ledvinné tkáni, v nichž se filtruje krev za vzniku primární moči. Přesnější podstatou glomerulosklerózy je postupné ztlušťování a jizvení cévní stěny glomerulu.

 

Příčiny: Glomeruloskleróza se v podstatě během života objevuje u každého z nás, jejím rizikovým faktorem je rostoucí věk. Mezi další faktory ovlivňující rychlost glomerulosklerózy je dlouhodobě neléčený vysoký tlak a cukrovka. Vzácnějšími onemocněními ledvin, které jsou vyloženě spjata s rozvojem glomerulosklerózy, jsou fokálně segmentální glomeruloskleróza (FSGS) a některé glomerulonefritidy.

 

Projevy: Glomeruloskleróza se zpočátku nijak neprojevuje, alespoň ne ve smyslu klinických obtíží. Základním příznakem je nález bílkoviny v moči. U pomalu postupující glomerulosklerózy může být močový nález velmi nenápadný a může mít podobu „pouhé“ mikroalbuminurie, závažnější formy glomerulosklerózy se nicméně mohou začít projevovat příznaky nefrotického syndromu (velké množství bílkoviny v moči, vysoký cholesterol v krvi, vznik otoků). Ruku v ruce s tím se mohou začít objevovat známky chronického selhávání ledvin.

 

Diagnostika: Základem diagnózy je vyšetření moči. Větší množství bílkoviny je zjistitelné i orientačně pomocí tstovacích papírků, malé množství může být detekováno laboratorně, ideálně ze vzorku 24 hodinového sběru moči. Z příčin glomerulosklerózy se na prvním místě nabízí pátrání po cukrovce a vysokém tlaku. V případě, že máme podezření na jiné onemocnění ledvinné tkáně (např. již zmíněná FSGS), může být nutná biopsie ledviny s vyšetřením vzorku tkáně pod mikroskopem.

 

Terapie: Léčba glomerulosklerózy závisí do značné míry na tom, co tento proces způsobuje. U pacientů s cukrovkou a vysokým tlakem je nutné držet tato onemocnění pod kontrolou pomocí léků, což průběh glomerulosklerózy zpomaluje. Z léků mají velmi pozitivní ochranný vliv na ledvinné glomeruly tzv. ACE-inhibitory a sartany, které patří mezi léky na vysoký tlak. U některých pacientů s FSGS se prokázal v terapii efekt určitých imunosupresiv. Pokud je glomeruloskleróza spojena s těžkou poruchou funkce ledvin, může být nutné zahájení pravidelné dialýzy.


Zdroje
https://en.wikipedia.org
https://www.webmd.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů