Gillespieův syndrom je velice vzácné geneticky podmíněné onemocnění, které nejvíce postihuje mozek a oči. Známo je zatím jen několik desítek případů.

 

Příčiny: Onemocnění vzniká na podkladě genetické mutace, ale příslušný gen (či geny) zatím nebyl nalezen.

 

 

Projevy: Syndrom se projevuje viditelným postižením oka, kdy se nedostatečně vyvíjí duhovka (tzv. částečná aniridie). Při pohledu na oko se to jeví jako široká zornice se zúženým barevným kroužkem okolo. Kromě toho postižený trpí neurologickým postižením jako je mentální retardace a postižení mozečku. To vede k narušení koordinace pohybů a řeči (třes, špatné cílení pohybů, poruchy rovnováhy, setřelá řeč), které se obecně označuje jako mozečková ataxie.

 

 

Diagnostika: Diagnóza se stanovuje na základě vyšetření lékařem - neurologem a očním lékařem.

 

 

Prevence a léčba: Prevence vrozených chorob u konkrétního jedince v současné době neexistuje, stejně tak nelze syndrom jako takový vyléčit.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů