Sněť neboli gangréna je nebezpečným stavem, který ohrožuje život nemocného. Týká se zejména končetin a dříve byla obávanou komplikací válečných zranění. I dnes se naneštěstí s gangrénou setkat můžeme. Mezi hlavní viníky patří ateroskleróza a cukrovka, o čemž si povíme v následujících odstavcích.

Podstatou gangrény je odumírání tkání těla, která nemají dostatečné cévní zásobení kyslíkem a živinami. Závažnou komplikací je pak infikování takto oslabených tkání tzv. anaerobními bakteriemi. Anaerobní bakterie nesnášejí kyslík a v tkáních trpících jeho nedostatkem proto mají skvělé prostředí pro své množení. Dřívější válečná zranění končetin byla živnou půdou pro gangrénu – hluboká bodná, sečná, či střelná zranění poškodila tkáň končetin, často poškodila krevní cévy a při nedodržování hygieny do rány snadno pronikly anaerobní bakterie.

 

Příčiny: Základní příčinou vzniku gangrény v moderní době je ateroskleróza a cukrovka. Ateroskleróza způsobuje zužování tepen. Zúží-li se tepny na dolních končetinách, vzniká tzv. ischemická choroba dolních končetin. Při opravdu těžkých formách zúžení tepen jsou tkáně končetin prakticky bez kyslíku. Jejich hojivost je snížená. Cukrovka činí člověka náchylného k bakteriálním infekcím a diabetici jsou ohroženi syndromem diabetické nohy. Ateroskleróza je u diabetiků samozřejmě urychlená také. Těmito způsoby narušené tkáně dolních končetin se snadno infikují bakteriemi a jen obtížně se hojí. Gangréna může komplikovat i vážné poškození končetin působením fyzikálních faktorů, což je například omrznutí.

 

Typy gangrény:

1. Suchá sněť – Jako suchou sněť označujeme stav, kdy tkáně končetiny bez kyslíku začnou odumírat bez výrazné přítomnosti bakterií. Okrajové části končetin černají a usychají.

2. Vlhká sněť – Vlhká sněť je relativně odporný a zapáchající stav, kdy se do odumírající tkáně dostaly bakterie. Postižené tkáně se mění v cárovité špinavě nazelenalé zapáchající hmoty.

3. Plynatá sněť – Tento zvláštní podtyp sněti je způsoben přítomností bakterií ze skupiny klostridií (clostridií). Klostridie jsou nebezpečné anaerobní bakterie, které rozežírají postižené tkáně a jako zplodiny metabolismu produkují řadu plynů a celou spoustu toxických látek. Napadená tkáň je oteklá, hnisavá a při pohmatu cítíme třaskání bublin plynu. Tato forma sněti je skutečně smrtelně nebezpečná.

Pozn: Existuje i specifický podtyp gangrény, který se označuje jako Fourniérova gangréna. Jde o snět postihující oblast penisu a hráze, drtivá většina nemocných jsou muži.

 

Prevence: Gangréně můžeme předejít preventivní léčbou ischemické choroby dolních končetin a důslednou péčí o končetiny pacientů s cukrovkou ve snaze zabránit vzniku diabetické nohy.

 

Komplikace: Neléčená sněť hrozí závažnými komplikacemi, protože se bakterie mohou snadno rozšířit, způsobit otravu krve a jimi produkované toxiny mohou člověka usmrtit.

 

Léčba: Sněť je nutno léčit agresivně. Z konzervativní léčby se podávají antibiotika nitrožilně a ve vysokých dávkách. Efekt ovšem mnohdy nebývá dostatečný a tak musí nastoupit chirurg jakožto osoba nejpovolanější. Chirurgicky se odstraňují postižené odumřelé tkáně a oddělují se od tkání zdravých. V kritických momentech zbývá amputace nemocné končetiny jako život zachraňující výkon. Při léčbě anaerobních infekcí lze teoreticky využít i tzv. hyperbarickou komoru. To je uzavřené prostředí, kde se udržuje vysoká koncentrace vzdušného kyslíku. Anaerobní bakterie kyslík nesnášejí a jeho vyšší koncentrace proto vede k účinnějšímu a rychlejšímu zvládnutí anaerobních infekcí.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů