Frambézie (frambezie) je infekční onemocnění, které postihuje především kůži a podkožní tkáně. V ČR se s ním sice nesetkáme, celosvětově ale jeho výskyt nelze podcenit.

Příčiny: Onemocnění je způsobeno bakteriemi ze skupiny treponem, do této skupiny patří i bakterie způsobující syfilis. Frambézie se nicméně nešíří pohlavně, k nákaze dochází při těsném kontaktu s kůží nakaženého člověka. Bakterie pronikají do kůže různými oděrkami nebo drobnými rankami. Většinu nakažených jedinců tvoří děti, choroba se vyskytuje v Jižní Americe, v Asii a v Africe.


Projevy: Frambézie se projevuje vznikem kožních ložisek v několika charakteristických fázích. První fáze začíná do několika měsíců po nákaze a vzniká při ní tuhé nebolestivé ložisko bradavicovitého vředu v místě průniku bakterie do organizmu (určitá obdoba tvrdého vředu u syfilis). Po určité době ložisko mizí a choroba se zdánlivě nijak neprojevuje. Další fáze začíná po několika měsících nebo letech, kdy se na kůži začnou objevovat tuhé vystouplé útvary, které na mnoha místech začínají vředovatět. Vředy obsahují velké množství bakterií a dotyčný jedinec je vysoce infekční. Vředy se navíc mohou stát branou vstupu jiných bakterií do organizmu, což může situaci komplikovat. Po několika měsících se kožní nález opět vyhojí a u většiny jedinců tím infekce končí. Určité malé procento nakažených však dospěje ještě do třetího stádia, které souvisí s reakcí organizmu na chronickou přítomnost bakterií, která vede k poškození řady tkání. Charakteristicky jsou tímto stádiem postiženy klouby, kosti a podkoží se vznikem bolestí kostí, poruchou hybnosti kloubů a deformacemi obličeje.


Diagnostika: Diagnóza frambézie se obvykle provádí podle charakteristických klinických příznaků viditelných na první pohled. Bakterie lze mikrobiologicky prokázat poměrně spolehlivě z kožních vředovitých útvarů.
 
 
Terapie: Frambézie je léčitelná velmi dobře, pokud je diagnostikována v prvních dvou stádiích. Bakterie jsou totiž velmi citlivé vůči řadě antibiotik včetně penicilinu a mnohdy již jedna dávka vede k likvidaci infekce. Třetí stádium je antibiotiky prakticky neléčitelné, protože již na aktivních mikroorganizmech nezávisí.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů