Fokálně segmentální glomeruloskleróza (FSGS) je chronické onemocnění ledvin. Poměrně složitý název nám o nemoci dává poměrně dost informací, jde totiž o postupně se zhoršující postižení některých segmentů ledvinných glomerulů procesem glomerulosklerózy. Glomeruly jsou drobné cévy v ledvinové tkáni, v nichž se filtruje krev za vzniku primární moče, a glomeruloskleróza znamená postupné ztlušťování a jizvení cévní stěny glomerulů.

 

Příčiny: Fokálně segmentální glomeruloskleróza se může objevit sama o sobě a v tom případě buď neznáme jasnou vyvolávající příčinu nebo jde o důsledek některých vrozených genetických mutací. Kromě toho ovšem může FSGS doprovázet jiné chorobné stavy, jako jsou například některé glomerulonefritidy, infekce virem HIV, systémové autoimunitní nemoci (typicky lupus erythematosus) a pravidelný kontakt s některými toxickými sloučeninami včetně drog (např. heroin).

 

Projevy: Fokálně segmentální glomeruloskleróza se projevuje nálezem bílkoviny v moči. V řadě případů jsou ztráty bílkoviny močí tak vysoké, že u postiženého jedince vzniká nefrotický syndrom (velké množství bílkoviny v moči, vysoký cholesterol v krvi, vznik otoků). FSGS má více forem a některé z nich mohou při dlouhodobém neléčeném průběhu vést k vážnému narušení filtrační funkce ledvin s rozvojem příznaků chronického selhávání ledvin.

 

Diagnostika: Základem diagnózy FSGS je vyšetření moči. Větší množství bílkoviny je zjistitelné i orientačně pomocí testačních papírků. Přesnější je laboratorní vyšetření moči, ideálně ze vzorku 24 hodinového sběru moči. Změny typické pro FSGS lze potvrdit histologickým vyšetřením vzorku ledvinové tkáně získané při biopsii ledviny.

 

Terapie: Léčba FSGS může být v řadě případů svízelná. Z léků mají velmi pozitivní ochranný vliv na ledvinné glomeruly tzv. ACE-inhibitory a sartany, které patří mezi léky na vysoký tlak. U některých pacientů se v terapii FSGS prokázal efekt určitých imunosupresiv. V případě, že FSGS souvisí s dalším přítomným onemocněním, je pochopitelně nutné léčit i tuto chorobu. Pokud je fokálně segmentální glomeruloskleróza spojena s těžkou poruchou funkce ledvin, může být nutné zahájení pravidelné dialýzy.


Zdroje
https://www.kidney.org
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů