Flutter síní [flatr síní] je označení pro relativně běžnou poruchu srdečního rytmu, která může být důvodem vyšetření na interní ambulanci a někdy i ke krátkodobé hospitalizaci. Porucha sama o sobě není většinou nebezpečná, ale někdy může způsobit vážné komplikace. Pro laiky i běžné lékaře nekardiology (jako jsem já) v podstatě platí, že flutter síní je stran vlastností, diagnostiky a léčby do značné míry podobný fibrilaci síní.

 

Příčiny: Flutter síní je způsoben poruchou vedení elektrických vzruchů ve svalovině srdečních síní. Vzruch cestuje příliš rychle a to způsobí neúčinné vlnění srdečních síní. Na srdeční komory se vzruch naštěstí převádí pomaleji a pumpovací funkce srdce je tak zajištěna. Příčina vzniku poruchy srdečního rytmu nemusí být zřejmá, nicméně je výskyt flutteru síní častější u nemocných se srdečními chorobami (kardiomyopatie, ischemická choroba srdeční, nemoci chlopní apod.), u nemocných s vysokým tlakem, se zvýšenou funkcí štítné žlázy a u lidí s poruchami koncentrací iontů a minerálů v krvi.

 

Projevy: Záleží na situaci. Poměrně často se flutter síní nijak neprojevuje. Vzhledem k tomu, že většinou jde o poruchu rytmu, kdy srdce běží rychle, může postižený cítit nepříjemné bušení srdce. Dlouhotrvající flutter síní může srdce vyčerpat a způsobit příznaky srdečního selhávání, k tomu samému může dojít i u nově vzniklého flutteru síní u člověka s nemocným srdcem, které již nemá rezervu. Ve špatně fungujících srdečních síních mohou vzniknout krevní sraženiny. Pokud tyto sraženiny vycestují ze srdce tepnami do mozku, pak mohou způsobit ischemické mozkové příhody.

 

Diagnostika: U nemocného většinou pohmatem zjistíme zrychlený pulz a poruchu rytmu určíme pomocí EKG vyšetření. Příklad nálezu flutteru síní najdete zde. Součástí vyšetření by vždy mělo být zjištění koncentrace základních minerálů a hormonů štítné žlázy v krvi.

 

Léčba: Zjednodušeně řečeno se přístup k pacientovi s flutterem síní příliš neliší od fibrilace síní. Rychlý rytmus je třeba zpomalit (například pomocí beta-blokátorů) a podávat pacientovi léky na ředění krve jako prevence zmíněné mozkové mrtvice. U pacienta je možné se pokusit převést flutter síní na normální rytmus pomocí speciálních léků (antiarytmika), nebo pomocí elektrické kardioverze.

Jako invazivnější a složitější procedura existuje tzv. diagnostická elektrofyziologie následovaná katetrizační ablací, která se provádí na specializovaných kardiologických pracovištích. Zjednodušeně řečeno znamená lokalizaci a spálení míst v srdci, kde vznikají a kudy se šíří chybné vzruchy. Přístroj se do srdce zavádí tzv. endovaskulárně, tj. přes cévy z jiného místa v těle.

 

Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů