Fistulografie je diagnostický zákrok, který se většinou provádí na oddělení radiologie. Vyšetření nebývá nijak výrazně zatěžující a může přinést důležité informace.

 

Indikace: Základním předpokladem provedení Fistulografie je přítomnost píštělí (obvykle jde o střevní píštěle). Píštěl je abnormální spojka mezi tkáněmi. Některé píštěle mohou spojovat kožní povrch s vnitřními orgány, nebo mohou spojovat dva vnitřní orgány. Píštěle mohou vznikat v důsledku infekčních i neinfekčních zánětů (např. Crohnova choroba, divertikulitida, radiační kolitida apod.).

 

Průběh vyšetření: Zákrok se provádí na radiologickém stole. Okolí píštěle je dezinfikováno a následně se pomocí speciální kanyly do píštěle aplikuje jodová kontrastní látka. Průtok kontrastní látky píštělí je pak zaznamenáván sérií rentgenových snímků. Vyšetření prokáže délku a tvar kanálu píštěle a navíc umožní zjistit, kam vyúsťuje druhý konec píštěle.

 

Příprava: Vyšetření nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu a pacient nemusí být ani nalačno.

 

Význam: Fistulografie slouží k zobrazení píštělí. Díky detailnějším informacím je pak pro chirurgy snadnější rozhodování o dalším řešení píštělí, zejména při plánování jejich operačního odstranění.

 

Rizika: Vzhledem k využívání kontrastní látky nelze vyloučit vznik alergické reakce. Navíc je třeba vzít v úvahu, že pacient je při vyšetření vystaven určité radiační zátěži, ačkoliv dávka záření nebývá vysoká.


Zdroje
http://www.ijri.org
https://www.sharecare.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů