Falx cerebri je struktura, která je vlastně duplikaturou tvrdé pleny mozkové (dura mater). Tento vazivový útvar probíhá ve střední čáře hlavy v sagitální rovině uprostřed mezi oběma mozkovými hemisférami. V horním okraji falx cerebri těsně pod lebkou probíhá zepředu směrem dozadu největší mozkový žilní splav známý jako sinus sagittalis superior a v jeho dolním okraji paralelně probíhá menší mozkový splav známý jako sinus sagittalis inferior.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů