Erytropoéza znamená proces tvorby erytrocytů, který u dospělých jedinců probíhá v kostní dřeni dlouhých kostí. Zralé erytrocyty vznikají z krvetvorných kmenových buněk a prochází řadou nezralých stádií, které označujeme jako erytroblasty. Během vývoje ztrácí krvinka jádro a po ukončení zrání je jako tzv. retikulocyt uvolněna do krevního oběhu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů