Ejekční frakce je zásadní pojem stran srdeční činnosti. Jde o veličinu, která udává jaký objem krve z celkového množství krve v srdeční komoře na začátku systoly je při následné kontrakci vypuzeno ze srdce do krevního oběhu. Zásadní je zejména ejekční frakce levé komory (EF LK), která se u většiny lidí pohybuje mezi 50-60%. Poměrně přesný výpočet EF LK umožňuje echokardiografie.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů