Dysplazie kyčelního kloubu je vrozený problém, který relativně často řeší dětští lékaři a ortopedi. Jde o stav, který je nutné včas řešit, jinak může mít pro člověka trvalé následky. Dysplazie se vyskytuje u více než 5% populace a častější je u osob ženského pohlaví. Postižena může být jen jedna kyčel, nebo obě kyčle.

 

Příčiny

Příčiny této poruchy nejsou zcela jasné, většina případů je vrozená a dysplazie kyčelních kloubů má častější rodinný výskyt. Dysplazie kyčelního kloubu může nicméně vzniknout až po narození u kojenců, pokud jsou často zavinováni s nohama u sebe, nebo při častém užívání úzkých sedaček. Stlačování nohou k sobě je prostě rizikové.

U vrozených forem bývá narušená správná stavba kyčelního kloubu, kdy hlavice kosti stehenní není správně usazena v kloubní jamce a povrch této jamky bývá navíc nerovný. Důsledkem je snížená stabilita kloubu, jeho nadměrné zatěžování vlivem zevních sil, což může způsobit zánětlivé změny a v těžších případech i vykloubení kyčelního kloubu.

 

Projevy

V dětství, když dítě nechodí, nejsou příznaky tak viditelné. Dysplazie má různé tíže, některé formy jsou prakticky nenápadné, jiné mohou způsobit částečné nebo úplné vykloubení (odborně subluxace a luxace). Neřešený stav by v budoucnu způsobil poruchy chůze s kulháním.

 

Diagnostika

U všech novorozenců se kyčle vyšetřují za využití speciálních manévrů a pokud lékař získá podezření, může být diagnóza potvrzená ultrazvukem kyčelního kloubu. Je možné provésti rentgen, ale je spíše tendence děti nevystavovat rentgenovému záření.

 

Léčba

Léčbu je vhodné zahájit co nejdříve, aby nedošlo ke zhoršení stavu. Již v porodnici se používá široké balení plen, které odtlačuje v kyčlích nohy od sebe. U vážnějších forem se mohou používat i speciální aparáty, které drží nohy u sebe. Jde o vynálezy českých lékařů, jejichž jména jsou známá i v zahraničí – Frejkova peřinka a Pavlíkovy třmeny. Nejtěžší případy dysplazie kyčelního kloubu mohou vyžadovat ortopedické operační řešení, jejichž výčet a princip však již překračuje úroveň tohoto jednoduchého článku.

Na závěr ještě dodejme, že děti léčené s dysplazií kyčelního kloubu by měly být pravidelně sledované, protože v některých případech může léčba způsobit rozvoj Perthesovy choroby, při které odumře část kosti stehenní. Včasné odhalení a řešení tohoto stavu je velmi důležité.


Zdroje
https://hipdysplasia.org
https://www.webmd.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů