Stanovení diagnózy cukrovky je v podstatě snadné – spočívá v náběru krve a zjištění koncentrace cukru v krvi (tzv. glykémie). Hodnota glykémie se udává v milimolech na litr [mmol/l]. Jak se postupuje? První odběr provádíme kdykoliv během dne a pacient před ním nemusí být nalačno. Při tomto náhodném odběru může dojít ke 3 možnostem:

 

I. Glykémie náhodná - Mohou nastat 3 možnosti.

1. Glykémie je vyšší než 11,1 mmol/l. V tomto případě má pacient cukrovku a další níže zmíněná vyšetření již není třeba provádět. Od této chvíle pohlížíme na pacienta jako na diabetika.

2. Glykémie je nižší než 5,6 mmol/l. V tomto případě je vše v pořádku a člověka již dále nevyšetřujeme. Z hlediska cukrovky považujeme dotyčného za zdravého.

3. Glykémie vyjde mezi 5,6 – 11,1 mmol/l . V tomto případě si nejsme jistí – člověk může být zdravý, může mít prostě jen vyšší glykémii po nedávném jídle, ale také může mít cukrovku. abychom vyrušili vliv potravy – pozveme si dotyčného k zopakování vyšetření, ale tentokrát nalačno.

 

II. Glykémie nalačno – U glykémie nalačno opět nastávají 3 možnosti.

1. Glykémie nalačno je vyšší než 7 mmol/l. V tomto případě má pacient cukrovku a další níže zmíněná vyšetření již není třeba provádět. Od této chvíle pohlížíme na pacienta jako na diabetika.

2. Glykémie nalačno je nižší než 5,6 mmol/l. V tomto případě je vše v pořádku a člověka již dále nevyšetřujeme. Z hlediska cukrovky považujeme dotyčného za zdravého.

3. Glykémie nalačno vyjde mezi 5,6 – 6,9 mmol/l. V tomto případě si opět nejsme jistí. Tomuto stavu se anglicky říká „Impaired Fasting Glucose (IFG)“ a jde o podtyp prediabetu.  Člověka s touto glykémií nalačno dále vyšetříme pomocí Orálního Glukózového Tolerančního Testu (OGTT).

 

III. OGTTOrální glukózový toleranční test je poslední fáze diagnostiky přítomnosti, či nepřítomnosti cukrovky. Vyšetřovaný přijde nalačno a dostane vypít přesnou dávku cukru rozpuštěného ve vodě (tj. oslazenou vodu). U dospělých se obvykle rozpustí 75 gramů cukru v 250 mililitrech tekutiny. Po 60 a 120 minutách od vypití se pak změří glykémie. Pomocí tohoto testu se definitivně určí, jak je organismus schopen reagovat na zvýšený příjem cukrů v potravě. Mohou opět nastat 3 možnosti:

1. Hodnota glykémie po OGTT je za 120 minut vyšší než 11,1 mmol/l. Od této chvíle pohlížíme na pacienta jako na diabetika.

2. Hodnota glykémie po OGTT je za 120 minut nižší než 7,8 mmol/l. V takovém případě je dotyčný zdravý.

3. Hodnota glykémie po OGTT je po po 120 minutách mezi 7,8 – 11,1 mmol/l. O člověku s tímto výsledkem řekneme, že má porušenou glukózovou toleranci, což je opět forma prediabetu. Je vhodné, aby změnil životosprávu (zdravá strava, dostatek pohybu, zhubnutí) a v řadě případů se nasazuje metformin (běžný typ perorálního antidiabetika).

 

Stanovení C-peptidu - C-peptid je sloučenina, která vzniká při tvorbě inzulinu a jjeí koncentrace v krvi tedy informuje o schopnosti těla produkovat inzulin. Není důležitý pro vlastní diagnostiku cukrovky, ale pomáhá odlišit cukrovku 1. typu (nízký C-peptid) od cukrovky 2. typu (normální nebo zvýšený C-peptid).

 

Stanovení glykovaného hemoglobinu - Glykovaný hemoglobin je krevní barvivo, na nějž se navázala glukóza. Glykovaný hemoglobin sice není důležitý pro samotnou diagnózu cukrovky, ale informuje nás o tom, jak je pacient s již diagnostikovanou cukrovkou léčen.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů