O deliriu jsem zpracoval obecný text, v němž uvádím, že jej lze definovat jako záchvat zmatenosti. Delirium je celkově typické pro starší pacienty, kteří se v nočních hodinách ocitnou v cizím prostředí, například v nemocnici. Delirium tremens je speciální podtyp delirantního stavu, který úzce souvisí s alkoholizmem.

 

Příčiny: Delirium tremens typicky vzniká u chronického alkoholika, který z nějakého důvodu náhle přestal pít alkohol. Delirium tremens pak vzniká jako reakce mozku na nečekaný pokles hladiny etanolu v krvi - jde tedy o závažnou formu abstinenčního syndromu při vysazení alkoholu. Opět zde pozorujeme častější výskyt u člověka, který se ocitl v cizím prostředí, a spíše v nočních hodinách.

 

Projevy: Objevují se klasické příznaky deliria – zmatenost, porucha vnímání reality, tendence k agresivnímu reagování, pocit ohrožení, snaha o útěk apod. Pro rozvíjející se delirium tremens je ovšem typický i třes rukou [tremor = třes] a halucinace. Vděčnou a mezi lidmi známou halucinací jsou často zmiňované bílé myšky, ale může se jednat prakticky o jakékoliv představy včetně některých velmi bizarních. Delirium trvá několik dnů, většinou vymizí do 5 dnů od začátku příznaků.

 

Diagnostika: Svalový třes, neklid a zmatenost u pacienta s prokázaným alkoholizmem, který přestal pít je krajně podezřelý a k diagnóze deliria tremens většinou postačující. Je-li to možné, měl by ovšem diagnózu stanovit psychiatr, který doporučí další postup.

 

Lékař: Základem je tlumení pacienta. Většinou se podávají vysoké dávky sedativně působících léků z skupiny benzodiazepinů (např. Diazepam v tabletách nebo Apaurin injekčně). Dalšími používanými léčivy jsou některé tlumící léky ze skupiny antipsychotik. Jedná se často o vysoké dávky léků, které by normálního člověka spolehlivě tvrdě uspaly, u pacienta v deliriu je ovšem jejich efekt mnohem slabší. V případě nutnosti se musí pacientovi fyzikálními omezeními zajistit klid na lůžku (tj. kurtovat) a dostatečný přísun tekutin (není-li schopen je vypít, pak v infuzích). Vhodné je kontrolovat vnitřní prostředí pacienta (krevní náběry) a zabránit odchylkám v koncentracích minerálů. Po skončení deliria tremens a stabilizaci stavu je nutné začít léčit vlastní problém alkoholizmu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů