Skip to main content
 


Dekompresní nemoc

Dekompresní nemoc je také běžně známá jako kesonová nemoc a týká se zejména potápěčů. Jde o stav značně nebezpečný, který může postiženého snadno usmrtit.

 

Příčiny

Příčinou vzniku dekompresní nemoci je příliš náhlý a silný pokles tlaku v okolním prostředí. Jak již bylo řečeno výše, nejčastěji se týká potápěčů, kteří se ponoří do velké hloubky a pak příliš rychle vystoupají k hladině. K podobné situaci by mohlo dojít i v letadle ve velké výšce, kde by selhal přetlakový systém (tj. systém udržující uvnitř letadla výrazně vyšší tlak než v okolí).

 

Když potápěč klesá do hloubky, mění se fyzikální vlastnosti prostředí a zvyšuje se tlak prostředí působící na jeho tělo. Vysoký tlak má za důsledek zvýšenou rozpustnost plynů v lidském těle a to se týká zejména dusíku. Zvýšení množství dusíku v tkáních není vyloženě nebezpečné, i když je pravda, že příliš velký nárůst množství dusíku může narušit vědomí, způsobit euforii a ohrozit tak život člověka.

 

Při rychlém poklesu okolního tlaku (tj. při vynoření) se ovšem stane něco horšího. V tkáních rozpuštěné plyny začnou přecházet do plynného stavu jako drobné bublinky a to vede k těžkému poškození prakticky všech tkání a orgánů. Představte si to jako uzavřenou láhev s perlivou vodou nasycenou oxidem uhličitým, kterou rychle otevřete.

Vyšší riziko vzniku dekompresní nemoci mají starší lidé, lidé oslabení, dehydratovaní a lidé s některými srdečními vadami (například s neřešeným defektem septa síní).

 

 

Projevy

Poškozeny jsou prakticky všechny tkáně, u méně vážných případů dominují bolesti svalů a kloubů, pocity svalové slabosti a může se objevit svědivá kožní vyrážka. Těžší stavy zahrnují projevy poškození centrálního nervového systému – bolesti hlavy, epileptické záchvaty, motání hlavy, zmatenost a v nejtěžších případech i poruchu vědomí a smrt. 

 

 

Prevence

Hlavní prevencí je zabránit u potápěčů zabránění náhlému poklesu tlaku okolního prostředí. Potápěč musí k hladině stoupat pomalu a dělat si přestávky. Riziko vzniku kesonové nemoci roste s hloubkou a dobou ponoření. V případě ztráty tlaku na palubě letadla je nutné co nejdříve snížit výšku letu.

 

 

Léčba

Není moc možností jak běžnými metodami léčit dekompresní nemoc. Kromě podávání kyslíku a zajištění přísunu tekutin infúzemi ve snaze zajistit základní životní funkce je nutné co nejrychleji transportovat postiženého do přetlakové komory (přetlakové komory jsou využívané v hyperbarické medicíně), kde je jeho organizmus vystavena zvýšenému tlaku a to vede k opětovnému rozpuštění plynů v tkáních. Přetlak je pak nutné velmi pomalu snižovat, aby se organizmus mohl přizpůsobit normálnímu atmosférickému tlaku.

 
Print Friendly and PDF


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů