Cheyne-Stokesovo dýchání [šejn-stouksovo] (aneb Cheyneovo-Stokesovo dýchání) je nutno považovat za velmi nepříznivý příznak, který se objevuje ve velmi závažných stavech. Lidé s Cheyne-Stokesovým dýcháním obvykle před sebou již nemají mnoho života.

 

Příčiny: Cheyne-Stokesovo dýchání se typicky objevuje při narušení funkce dýchacího mozkového centra v mozkovém kmeni při vážných onemocněních mozku, jako jsou stavy vedoucí k nitrolebnímu přetlaku, mozkové mrtvice a záněty mozkové tkáně. V těchto případech bývá většinou přítomno bezvědomí a prognóza postižených je velice špatná. V některých případech bylo Cheyne-Stokesovo dýchání popisováno u těžkých forem srdečního selhání a u lidí nově se ocitnuvších ve vysokohorském prostředí (kde je nižší koncentrace vzdušného kyslíku).

 

Princip: Podstatou vzniku klasického Cheyne-Stokesova dýchání je zvýšení koncentrace oxidu uhličitého (CO2) v krvi z důvodu poruchy funkci dechového centra. Zvýšená hladina CO2 podráždí dechové centrum, a to způsobí epizodu hlubokého a rychlého dýchání. Tím dojde k poklesu CO2, které je následováno útlumem dýchání a případně i zástavou dechu. Kvůli tomu se hladina CO2 zase zvyšuje a cyklus se může opakovat.

 

Projevy: Cheyne-Stokesovo dýchání se projevuje střídavými periodami zrychlujícího a prohlubujícího se dýchání, které je následováno jeho oslabováním a zpomalováním. Tyto periody mohou a nemusí být přerušovány epizodami bezdeší (tzv. apnoe). Je-li Cheyne-Stokesovo dýchání spojeno s výše zmíněnými chorobami mozku, dochází po určité době k úplné zástavě dechu a ke smrti.

 

Diagnostika: Cheyne-Stokesovo dýchání je možné zjistit při fyzikálním vyšetření pacienta pohledem a poslechem.

 

Léčba: Cheyne-Stokesovo dýchání je pouhým příznakem a při jeho výskytu je nutné léčit vyvolávající příčinu, je-lito ovšem možné.


Zdroje
https://thorax.bmj.com
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů