Chemodektom (též paragangliom) je označení pro vzácnější nádor, který vzniká z buněk některých chemoreceptorů neboli smyslových ústrojí reagujících na chemické složení okolí. Chemodektom typicky vzniká z buněk karotického tělíska, což je párová tkáň velikosti několika milimetrů uložená na straně krku v místě rozvětvení společné krkavice. Toto karotické tělísko je schopné monitorovat množství krevních plynů v krvi protékající krkavicí.

Příčiny: Příčiny vzniku nádoru nejsou zcela jasné. Tumor je častější u žen nad 40 let věku a asi u 10 % nemocných se vyskytuje oboustranně. U některých jedinců má chemodektom rodinný výskyt, což podporuje teorii o genetickém vlivu na vznik tohoto nádoru.


Projevy: Chemodektom roste do okolí a projevuje se jako nebolestivá podkožní boule na krku. Další příznaky se většinou neobjevují, jen velmi raritně byla popisována produkce hormonů (zejména adrenalin) buňkami tumoru spojená s epizodami vysokého tlaku. Chemodektom je sice nezhoubný, ale při dlouhodobějším růstu se může přeměnit ve zhoubně se chovající tumor, který může zakládat vzdálené metastázy.


Diagnostika: Nádor je hmatný při vyšetření pohmatem, v jeho zobrazení se používá dobře dostupný, ale nepřesný ultrazvuk krku, přesnější je CT vyšetření nebo magnetická rezonance krku. Diagnózu lze potvrdit histologickým vyšetřením vzorku nádoru, ovšem odběr biopsie je značně rizikový – nádor má tendenci dosti krvácet a nepříjemná je i jeho těsná blízkost s krkavicí.
 
 
Terapie: Zjištěný chemodektom je nutné odstranit, protože může svým růstem poškodit okolní tkáně, a kromě toho nelze zcela vyloučit jeho postupnou přeměnu na nádor zhoubný. Vzhledem k lokalizaci a vysokému prokrvení tkáně tumoru jde o složitější operace prováděné na pracovištích cévní chirurgie.


Zdroje
https://radiopaedia.org
https://www.ncbi.nlm.nih.gov

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů