Vyšetření C-peptidu má velký význam v interní medicíně, zejména v diabetologii. -peptid je struktura složená z aminokyselin, která se odštěpí z „nezralé“ molekuly inzulinu během jeho tvorby.

C-peptid

Schéma ukazuje odštěpení C-peptidu z nezralého proinzulinu za vzniku zralé molekuly inzulinu.

 

Využití

Vyšetření C-peptidu znamená zjištění jeho koncentrace v žilní krvi. Vzhledem k okolnostem jeho vzniku poměrně logicky platí, že čím více C-peptidu najdeme, tím více molekul inzulinu bylo vyprodukováno slinivkou břišní. Z toho důvodu vyšetřujeme množství C-peptidu tehdy, kdy chceme odlišit mezi cukrovkou 1. typu (a jejím podtypem, který nazýváme LADA) a cukrovkou 2. typu. Cukrovka 1. typu má sníženou tvorbu inzulinu a koncentrace C-peptidu bude nízká, zatímco cukrovka 2. typu má poměrně dlouho hladinu inzulinu (a tedy i C-peptidu) poměrně dlouho normální, nebo dokonce zvýšenou.

Zjištění hladiny C-peptidu může pomoci i u lidí s hypoglykémií nejasné příčiny, protože zvýšená produkce C-peptidu může souviset s přítomností nádoru produkujícího velké množství inzulinu (inzulinom). Dodejme jen, že v této indikaci je nicméně stanovení C-peptidu velmi nepřesné a u mnoha lidí s inzulinomem nemusí být výrazně zvýšen.

 

Vyšetření

K vyšetření stačí vzorek žilní krve, stanovení C-peptidu je dobře dostupné a zajišťuje jej většina laboratoří. Pokud je pacientovi podán injekční inzulin jako lék, hladinu C-peptidu to v dané chvíli neovlivní, protože tento inzulin je již „zralý“ a C-peptid se z něj neuvolňuje.

 

Nevýhody

Vyšetření je rychlé, dostupné, nezatěžující a nemá zásadní nevýhodu. Je nicméně dobré počítat s určitou nepřesností a s možností „falešně“ zvýšené koncentrace C-peptidu u lidí s chronickým selháváním ledvin, u nichž se C-peptid méně vylučuje z těla.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://labtestsonline.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů