Bulimie je označení pro psychiatrické onemocnění, které je spolu s mentální anorexií a zároveň významnou poruchou příjmu potravy. Výskyt poruchy je asi 10x častější u žen než u mužů.

 

Příčiny

Předpokládá se, že existují určité genetické a dědičné předpoklady pro rozvoj bulimie. Vzhledem k tomu, že jde zejména o problém dospívajících dívek, se za určitý spouštěcí faktor považují hormonální změny tolik typické pro toto období života. K těmto faktorům přistupují další faktory zevního prostředí jako je chronický stres a socioekonomické vlivy – preference hubených žen v západní společnosti, mediální tlak, diety, apod. U nezanedbatelného procenta nemocných s bulimií byly zjištěny různé formy sexuálního zneužívání a násilí.

 

Projevy

Typickým projevem jsou epizody nárazového přejídání s vysokým příjem energie a živin, které jsou následovány výčitkami svědomí a zvracením, které si postižená žena (eventuálně postižený muž) sama vyvolává. Časté zvracení způsobuje zápach z úst, zánětlivé postižení jícnu kyselým žaludečním obsahem, zvýšenou kazivost zubů a sklony k hypokalémii (nízký draslík v krvi) kvůli ztrátám draslíku v žaludeční šťávě. Časté zvracení zvyšuje riziko Mallory-Weissova syndromu. Pro nemocné je typické výrazné kolísání tělesné váhy.

 

Diagnostika

Při podezření na příznaky bulimie by postižený jedinec měl být vyšetřen psychiatrem, který následně diagnózu potvrdí, nebo vyvrátí na základě určitých diagnostických kritérií.

 

Léčba

Základem terapie je psychiatrická léčba, která sestává z psychoterapie a farmakoterapie. Psychoterapie zahrnuje opakovaná sezení s psychiatrem, zjištění případných příčin obtíží, získání náhledu a postupný nácvik správného příjmu potravy. Farmakoterapie znamená podávání léků, efekt prokázaly některé léky ze skupiny antidepresiv. Je ovšem nutno poznamenat, že léčba je dlouhodobá, svízelná a v některých případech nevede k požadovanému zlepšení.


Zdroje
https://www.nhs.uk
https://www.bulimia.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů