Bowenova nemoc je označení pro postižení kůže, z nějž může vzniknout nádorové onemocnění, přesněji řečeno jeden z podtypů rakoviny kůže. Vyskytuje se spíše u lidí nad 50 let věku a u mladých jedinců je výrazně vzácnější.

 

Příčiny: Na vzniku Bowenovy nemoci se zřejmě podílí více faktorů, které negativně působí na kůži. Předpokládá se dlouhodobý vliv slunečního záření, dlouhodobá práce se sloučeninami arsenu bez kvalitních ochranných pomůcek a virové infekce (zejména HPV virus). Riziko vzniku Bowenovy nemoci je vyšší u nemocných s oslabenou imunitou.

 

Projevy: Bowenova nemoc vypadá jako nehojící se zarudlá či červenohnědá ohraničená ploška na kůži s nepravidelnými okraji, na jejímž povrchu se mohou tvořit stroupky nebo šupinky. Může se vyskytovat i na vulvě u ženy a na konci penisu u mužů. Medici si jistě vzpomenou, že Bowenova nemoc na penisu se označuje jako tzv. de Queyratova [de kejrátova] erytroplázie. Bowenova nemoc je považována za přednádorový stav (prekancerózu), případně za velmi časný zhoubný nádor, který je ale ohraničený a nešíří se. Pokud však nemoc není léčená, je zde relativně vysoké riziko, že dojde k transformaci v klasický agresivní spinaliom (forma rakoviny kůže), který se může šířit do okolí a tvořit metastázy. Bowenova nemoc na genitáliích se tedy může transformovat do rakoviny vulvy u žen a rakoviny penisu u mužů.

 

Diagnostika: V ideálním případě by měl jakýkoliv nejasný kožní nález vyšetřit kožní lékař. V případě podezření na Bowenovu nemoc je rozumné získat vzorek tkáně a nechat ho vyšetřit pod mikroskopem, kde histologie prokáže určité charakteristické nádorové změny.

 

Léčba: Nejlepším řešením je ložisko chirurgicky odstranit i s lemem zdravé okolní tkáně. Vzhledem k tomu, že se Bowenova nemoc nechová jako agresivní nádor, tak její chirurgické odstranění nemocného zcela vyléčí. Jinými metodami léčby je místní zničení nádorové tkáně pomocí chladu (kryoterapie) nebo lokálně podaných chemoterapeutik, ale podle mého názoru je chirurgie přeci jen jistější.

 

Zdroje
https://www.nhs.uk
https://www.webmd.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů