Bipolární znamená „mající dva póly“.

  • V medicíně hovoříme například o bipolární koagulaci, kdy se docílí koagulace tkáně tepelným účinkem elektrického proudu probíhajícího mezi dvěma elektrodami.
  • Dále se výraz bipolární používá v psychiatrii k označení tzv. bipolární poruchy, která je též známa jako maniodepresivní psychóza. V tomto případě slovo bipolární vyjadřuje přítomnost dvou protichůdných „pólů“ choroby – depresivního a manického.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů