Maniodepresivní psychóza je i laikům relativně dobře známé psychiatrické onemocnění. Nemoc se také označuje jako bipolární afektivní porucha a jedná se primárně o poruchu nálady.

 

Příčiny: Podobně jako u jiných psychiatrických nemocí není ani u maniodepresivity jasná vyvolávající příčina. Zcela jistě půjde o genetický předpoklad ke vzniku poruchy, který pod vlivem zevních faktorů vede ke spuštění vzniku nemoci. Nemoc může vzniknout prakticky v každém věku, ovšem typicky se začíná projevovat u dospívajících, nebo mladých dospělých jedinců.

 

Projevy: Zjednodušeně řečeno lze říci, že nálada nemocného se mění jako na horské dráze a dochází na střídání období relativně normální nálady a chování s depresivními a manickými fázemi. Depresivní fáze odpovídá klasické depresi – dotyčný je neaktivní, smutný, ztrácí zájmy, nic ho nebaví, vyhýbá se společnosti ostatních lidí, ztrácí životní cíl a může mít sebevražedné myšlenky. Člověk bývá úzkostný a nedokáže prožívat radost. Manické období je pravým opakem. Nemocný srší optimizmem a aktivitou, jeho sebevědomí nezdravě vzroste, má pocit, že vše dokáže, mnohdy začne spřádat bizarní plány – neúčelné nakupování zbytečností, podnikání, organizování nejrůznějších akcí apod. Nezřídka utratí neuvěřitelné množství peněz z rodinného rozpočtu. Choroba tak představuje velmi nepříjemný problém jak pro nemocného, tak pro jeho blízké okolí.

 

Diagnostika: Diagnózu určí psychiatr na základě zjištění anamnézy a pohovoru s pacientem. Určí přesný typ maniodepresivní poruchy (je jich celá řada) a rozhodne o vhodné léčbě.

 

Léčba: Základem léčby jsou léky ze skupiny antidepresiv, které se kombinují s tzv. stabilizátory nálady (např. Lithium carbonicum). Zatímco antidepresiva brání vzniku depresivní fáze nemoci, stabilizátory nálady brání přechodu do mánie. Přidávat se mohou i některá léčiva ze skupiny antipsychotik. Své využití má i velmi účinná léčba elektrošoky, které jsem pro její neprávem získaný negativní obraz věnoval zvláštní text.

Pro pacienta je důležité vědět, že je nutné pravidelně užívat léky předepsané psychiatrem, i když se začne cítit zdráv (což je dáno účinkem léků) a měl by se vyvarovat alkoholu a jiných návykových látek.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů