Biopsie jater je diagnostickou metodou, jejíž podstatou je získání vzorku jaterní tkáně k dalšímu vyšetřování.

 

Princip: Vyšetření se provádí vleže na zádech pod kontrolou ultrazvukem. Do místa vpichu se nejprve aplikuje anestetikum k místnímu umrtvení. Následně se provede vpich speciální bioptickou jehlou, která je konstruována tak, že po vytažení obsahuje malý vzorek jaterní tkáně. Získaný vzorek je následně odeslán k histologickému vyšetření. Po biopsii je nutný klid na lůžku, pacientovi je zdravotnickým personálem opakovaně kontrolován pulz a krevní tlak.

 

Příprava: Samotné vyšetření nevyžaduje od pacienta zvláštní přípravu. Ve spolupráci s ošetřujícím lékařem je pochopitelně nutné s předstihem několika dnů vysadit léky na ředění krve, aby při zákroku nedošlo ke krvácení. Poslední potravu by měl vyšetřovaný přijmout večer před vyšetřením a k samotné biopsii by měl být nalačno.

 

Význam: Biopsie jater je pochopitelně invazivní vyšetření, které s sebou nese rizika, a proto se neprovádí u všech pacientů. Má smysl tehdy, pokud máme podezření na onemocnění jater – zvýšené jaterní testy, nález cirhózy jater dle ultrazvuku či příznaky jaterního selhávání, kdy z anamnézy ani pomocí jiných vyšetření nejsme schopni zjistit vyvolávající příčinu choroby. Další indikací může být nález neznámého ložiska v játrech pomocí zobrazovacích metod. Biopsie může být podstatě jedinou možností, jak odlišit nezhoubná ložiska (např. jaterní adenom) od rakoviny jater, nebo metastázy jiného nádoru.

 

Problémy: Vyšetření jako je biopsie jater s sebou může nést riziko krvácení. Velmi nebezpečné může být krvácení z jaterního hemangiomu (nezhoubný nádor z krevních cév), pokud by došlo k jeho nabodnutí. Lékař by si proto měl být jistý, že ložisko, které se chystá bioptovat, není hemangiom.

 

Výhody: Biopsie jaterní je díky získání vzorku tkáně neocenitelným vyšetřením v diagnostice neznámých jaterních ložisek. V rámci diagnostiky jaterní cirhózy a jejích předstupňů byla dříve jaterní biopsie také nezastupitelná, ale v dnešní době je v těchto případech stále více nahrazována neinvazivní jaterní elastografií.


Zdroje
https://www.mayoclinic.org
https://www.emedicinehealth.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů