Bílkovina v moči (proteinurie) může být příznakem mnoha chorob. Sama o sobě se prakticky nijak neprojevuje a je nalezena náhodně při běžném vyšetření. Druhou možností je, že bílkovinu nalezneme při vyšetření člověka, který přichází kvůli jiným příznakům choroby, která je s bílkovinou v moči spojena. Abychom si ještě upřesnili pojmy, tak u bílkoviny v moči někdy používáme speciální pojmy, jako je mikroalbuminurie (ztráta 30-300 miligramů bílkoviny denně) a nefrotický syndrom (ztráta nad 3 gramy bílkovin denně).

 

Příčiny:

1. Infekce močových cest – Zánětlivé procesy v močových cestách jsou obvykle spojeny s výskytem bílkoviny v moči. Dalším typickým příznakem je pálení a řezání při močení, či nález krve v moči. K těmto infekcím je nutné zařadit i infekce tkáně ledvin, tj. pyelonefritidy. Ty však většinou probíhají pod obrazem horečnatých stavů s relativně snadným přechodem do sepse.

 

2. Zvýšená zátěž organizmu – Mnohdy najdeme bílkovinu v moči při stresové zátěži organizmu, či při akutních infekčních stavech. Proteinurie bývá v tomto případě pouze dočasným nálezem. Vhodné je proto po odeznění této zátěže vyšetření moči zopakovat.

 

3. Vysoký tlak – Dlouhodobě zvýšený krevní tlak vede k postupnému poškozování ledvin s rozvojem glomerulosklerózy a jedním z projevů může být objevení bílkoviny v moči. Jako léčba se používají léky na snížení krevního tlaku.

 

4. Cukrovka – Diabetici jsou zcela speciální podskupinou. Dlouhé roky trvající cukrovka vede k poškození ledvinných cév a filtračních schopností ledvin. Podstatou poškození je proces glomerulosklerózy a stav se označuje jako diabetická nefropatie. Ledviny mohou pak začít do moči propouštět bílkoviny a současně s tím dochází k postupnému zhoršování jejich funkcí. Toto je důvod, proč musí diabetici chodit na pravidelná vyšetření moči. Ztráta jen malého množství bílkoviny se nazývá mikroalbuminurie a je varovnou známkou, že se stav musí řešit – nutná je zejména pečlivá kompenzace cukrovky a udržování nižšího krevního tlaku (zejména antihypertenziva ze skupiny ACE-Inhibitorů mají ochranný vliv na ledviny).

 

5. Glomerulonefritidy – Jedná se o zánětlivá neinfekční onemocnění ledvinných filtračních jednotek, glomerulů. Je jich velké množství, jejich klasifikace je složitá a nebudu se o nich detailně zmiňovat. Mají různou prognózu – některé jsou relativně nenápadné, jiné mohou zcela ustoupit, jiné však vedou k náhlému či postupnému selhání ledvin. Příkladem je IgA nefropatie a akutní poststreptokoková glomerulonefritida.

 

6. Fokálně segmentální glomeruloskleróza - Tento proces známý pod zkratkou FSGS může být samostatnou chorobou, nebo může doprovázet jiná onemocnění. Jeho principem je vznik vícečetných ložisek glomerulosklerózy v ledvinných glomerulech.

 

7. Nádorové procesy v močových cestách – Jakýkoliv nádor močových cest (rakovina ledviny, rakovina močovodu, rakovina močového měchýře apod.) může být spojen s nálezem bílkoviny v moči. Důležitým příznakem je v tomto případě i nález krve v moči.

 

8. Mnohočetný myelom – Toto je pochopitelně velmi vzácná příčina bílkoviny v moči, nemohu ji ovšem zcela opomenout. Jedná se o nádorové onemocnění vycházející z krevních buněk, které vytváří bílkovinné protilátky (B-lymfocyty). Nádorové buňky vytváří protilátky také, ale ty jsou defektní. Malé části těchto protilátek pak pronikají do moči a odborně je nazýváme jako Bence-Jonesovu bílkovinu.

 

9. Preeklampsie - Tento chorobný stav se týká druhé poloviny těhotenství a je úzce spojen s nálezem vysokého tlaku. Svými komplikacemi může ohrozit na životě těhotnou ženu i plod.

 

Projevy: Snad jediným a spíše učebnicovým projevem bílkoviny v moči je to, že moč více pění a někdy bývá zakalená. Pozornost však vyvolá spíše nedostatek bílkovin v těle při jejich výrazných ztrátách močí. Typickým projevem jsou pak otoky – klasicky nejprve otoky víček, ale následně se objevují i otoky dolních končetin a dalších částí těla. Člověk se sníženým množstvím bílkovin bude také unavený a náchylnější k infekcím. Dojde-li ke ztrátám bílkovin vyšším než jsou 3 gramy denně, vzniká nefrotický syndrom, o jehož příznacích si přečtěte v příslušném článku. Další příznaky budou spojeny s vyvolávající chorobou.

 

Diagnostika: Základem je anamnéza obtíží a fyzikální vyšetření. Samotnou bílkovinu zjistíme vyšetřením moči pomocí testovacích papírků nebo přesnějším vyšetřením vzorku moči v biochemické laboratoři. Někdy vyšetřujeme vzorek ze sběru moči za 24 hodin (přičemž musíme znát objem tohoto množství moči), ze kterého můžeme odvodit ztráty bílkoviny za 24 hodin. Toto vyšetření nám umožní odhalit i malé množství bílkoviny v moči mezi 30-300 miligramy, které označujeme jako mikroalbuminurii. Další vyšetření již vedeme dle našeho podezření – můžeme vyšetřit moč na přítomnost bakterií, močové cesty včetně ledvin lze zobrazit zvnějšku ultrazvukem, či zevnitř cystoskopií a tak bych mohl pokračovat dál. Jen dodávám, že podezření na onemocnění ledvin, zejména filtračních glomerulů spadá do kompetence nefrologů. Ti mají své speciální vyšetřovací postupy, které mohou zahrnovat i biopsii ledviny (to znamená nabodnutí ledviny silnější jehlou a získání vzorku na histologické vyšetření).

 

Léčba: Léčba pochopitelně závisí na vyvolávající příčině. Ne vždy jsme ovšem účinné léčby schopní.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.kidneyresearchuk.org
https://labtestsonline.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů