Bartterův syndrom je vrozené onemocnění ledvin, při kterém je narušena jejich filtrační schopnost. Důsledkem jsou nadměrné ztráty tekutin a iontů močí.

 

Příčiny: Syndrom je důsledkem genetická mutace, která je vrozená. Existuje více typů poruch, které pak způsobují různě těžké formy nemoci. Choroba se obvykle začne projevovat v raném nebo pozdním dětství.

 

 

Projevy: Nemoc postihuje ledvinné kanálky, které slouží ke vstřebávání iontů a tekutiny z novotvořené moči. To vede k nadměrným ztrátám některých minerálů do moči (např. draslíku, sodíku, vápníku a chloru) a také ke ztrátám vody. Nemoc se typicky projevuje nadměrným močením s velkými ztrátami tekutiny a s tím související žízní. Nedostatek tekutin vede k dehydrataci, přítomná bývá únava, snížená výkonnost a sklon k nízkému tlaku. Ztráty draslíku vedou obvykle ke snížené koncentraci draslíku v krvi (hypokalémie) se všemi jejími důsledky (svalová slabost, poruchy srdečního rytmu apod. – viz. příslušný text).
 

Některé formy nemoci jsou spojeny i se zvýšenými ztrátami vápníku do moči. Vápník pak může začít vytvářet močové kameny. Nedostatek vápníku v krvi pak může způsobit svalové křeče.

 

 

Diagnostika: Podezření lze pojmout z výše uvedených příznaků, v krevních náběrech nalezneme snížené koncentrace základních iontů, naopak v moči při jejím vyšetření najdeme iontů velké množství. Chorobu a její konkrétní typ pak může odhalit speciální genetické vyšetření.

 

 

Léčba: Vyléčit chorobu neumíme, důležité je pacientům dodávat dostatek tekutin a minerálů, které vyrovnají jejich ztráty močí. V některých případech může s postupem času dojít k selhávání ledvin, což se musí řešit dialýzou

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů