Barrettův jícen je závažnou komplikací zánětu jícnu, který je způsoben tzv. refluxní chorobou (Ta je někdy laiky nepřesně označována jako pálení žáhy, což je ve skutečnosti jen jedním z mnoha jejích projevů). Refluxní choroba znamená návrat žaludeční šťávy do jícnu kvůli nedostatečné funkci dolního jícnového svěrače případně kvůli dalším anatomickým odchylkám.

 

Příčiny: Trvalé působení agresivního žaludečního obsahu obsahujícího kyselinu chlorovodíkovou na sliznici jícnu má pochopitelně neblahé účinky. Sliznice je drážděná a vzniká v ní zánět. Jako obranná (přesto však nežádoucí) reakce se může časem uplatnit změna sliznice jícnu. Ta se začne proměňovat ve sliznici ne nepodobnou sliznici střevní. Je to zřejmě dáno tím, že je tato sliznice odolnější vůči působení žaludeční šťávy.

Plochu takto změněné sliznice v jícnu pak označujeme jako Barrettův jícen. Obvykle se nachází v dolní části jícnu blízko přechodu v žaludek. Nejvíce nás zajímá fakt, že Barrettův jícen je tzv. prekancerózou, tj. existuje jisté riziko, že se z takto změněné sliznice časem vyvine jedna z forem rakoviny jícnu.

 

Projevy: Samotný Barrettův jícen označuje pouhou změnu sliznice jícnu a nijak se neprojevuje. Jeho vznik může být pochopitelně doprovázen projevy refluxní choroby, z nichž hlavní je pálení žáhy. To však nemusí být přítomno a tak může být endoskopický nález Barrettova jícnu naprosto náhodný. Relativně vzácně při neléčení vyvolávající příčiny může dojít ke vzniku hlubšího poškození sliznice jícnu, které může dostat podobu Barrettova vředu.

 

Diagnostika: Základní diagnostickou metodou je endoskopie, tj. provedení gastroskopie. Barrettův jícen je pouhým okem patrný jako okrsek sametově červené sliznice. Lepšího zobrazení ložisek lze dosáhnout i pomocí některých chromoendoskopických metod. Definitivní diagnóza je ovšem histologická, je nutno provést odběr vzorku z podezřelého ložiska. Po potvrzení přítomnosti Barrettova jícnu jsou pak pacienti v určitých časových intervalech sledování (gastroskopicky).

 

Léčba: Léčba spočívá v terapii refluxní choroby, tj. podávání léků snižujících kyselost žaludku. Je nicméně nutné zdůraznit, že již proběhlé změny sliznice jsou nevratné a pacienti s existujícím Barrettovým jícnem by měli být pravidelně sledováni. V případě, že jsou v ložisku Barrettova jícnu nalezeny změny s vyšším rizikem nádorového zvratu, je nutné sliznici odstranit. V dnešní době se preferuje endoskopické řešení (endoskopická resekce, endoskopická radiofrekvenční ablace). Pokud se v terénu Barrettova jícnu vyskytuje rozsáhlejší (endoskopicky neodstranitelný) zhoubný nádor jícnu, pak bývá nutné chirurgické řešení s odstraněním části jícnu.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů