Aura v lékařském smyslu je těžko popsatelný příznak, který předchází akutním projevům některých onemocnění postihujících centrální nervový systém.

 

Příčiny: Aura vzniká typicky před některými záchvaty migrény a před epileptickými záchvaty. Je to v podstatě pozitivní fakt, protože dotyčného člověka upozorní na blížící se záchvat a umožní buď včasné užití léků na migrénu nebo připravení se na epileptický záchvat. Vznik aury je vyvolán drážděním neuronů některých částí mozku.

 

Projevy: Aura má nejrůznější projevy smyslové nebo psychické. Ze smyslových forem je typická aura zraková, sluchová a čichová. Zraková aura má podobu různých vjemů, jako jsou světelné záblesky, svítící čáry, výpadky částí zorného pole, tunelovité vidění nebo dokonce krátká ztráta zraku. Sluchová aura může být spojena se sluchovými halucinacemi, kdy člověk slyší neexistující zvuky nebo dokonce neexistující řeč. Čichová aura vzniká u některých forem epilepsie, kdy člověk cítí různé nepříjemné pachy (typicky spálená guma) – v takovém případě mluvíme o tzv. unciformní krizi. Z psychických až psychiatrických projevů se mohou objevit nejrůznější změny vnímání reality jako jsou pocity již prožitého (déjá vu), zmatenost, pocity úzkosti, brnění končetin apod.

 

Diagnostika: Diagnóza vychází z popsaných klinických projevů u pacienta, které předcházely záchvatu migrény nebo epileptického záchvatu. Další došetřování aury není v takovém případě nutné.

 

Léčba: Auru lze považovat za příznaky a nikoliv za onemocnění, proto ji také neléčíme. U epilepsie je základem prevence záchvatů pomocí antiepileptik a jsme-li úspěšní, pak vymizí i aury. U migrény je aura dokonce žádoucí, protože poučený nemocný si při příznacích aury ihned vezme léky a migrenózní záchvat nemusí vůbec nastat, nebo je velmi slabý.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://americanmigrainefoundation.org
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů