Termín arytmogenní označuje faktory, které zvyšují riziko vzniku poruch srdečního rytmu (arytmie). Existuje například onemocnění známé jako arytmogenní dysplazie pravé komory a kromě toho hovoříme obecně o arytmogenních sloučeninách (alkohol, kofein, jiné návykové látky apod.).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů