Arytmogenní dysplazie pravé komory je vzácnější onemocnění, které se řadí do skupiny kardiomyopatií. Kardiomyopatie postihují srdeční sval, mohou narušovat pumpovací funkci srdce a-nebo způsobovat vznik poruch srdečního rytmu. U arytmogenní dysplazie pravé komory je postižena zejména pravá komora srdeční, v níž začne docházet nahrazování svaloviny vazivovou a tukovou tkání.
 
Příčiny
Arytmogenní dysplazie pravé komory je považována za geneticky podmíněnou chorobu, která má častý vrozený výskyt. Byla objevena řada genetických mutací, které mohou být za poruchu zodpovědné.

 

Projevy
Hlavní problém je v tom, že změny tkáně pravé komory srdeční se mohou stát zdrojem závažných arytmií včetně komorové tachykardie a fibrilace komor. Mezi možné příznaky patří opakované záchvaty bušení srdce a epizody náhlého bezvědomí. U některých nešťastníků může být nicméně prvním projevem náhlá srdeční smrt a arytmogenní dysplazie pravé komory je pak nalezena až při pitvě. Zvýšené riziko náhlé srdeční smrti mají sportovci, protože arytmie jsou často spouštěny fyzickou aktivitou. Kromě  poruch rytmu se mohou po nějaké době objevit i příznaky srdečního selhávání.


 
Diagnostika
K diagnóze je důležité EKG (záchyty komorové tachykardie), echokardiografie (zvětšená pravá komora s abnormálně tenkou stěnou) a  případně genetické vyšetření k průkazu vyvolávající mutace. Zřejmě nejlepším vyšetřením k určení diagnózy je angiografie pravé komory, která je prováděna na vyšších kardiologických pracovištích, a magnetická rezonance srdce (odliší dobře tukovou tkáň od svaloviny). A jak je napsáno výše, určité procento případů je zjištěno až při pitvě srdce.


 
Léčba
Nejsme schopni řešit samotnou arytmogenní dysplazii, proto se soustřeďujeme na zabránění vzniku závažných poruch rytmu. Z možností máme některé léky ze skupiny antiarytmik, provedení radiofrekvenční ablace nebo implantaci přístroje ICD, který je schopen vážnou arytmii rozpoznat a elektrickým výbojem ihned odstranit.


Zdroje
http://www.heart.org
https://www.nejm.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů