Níže najdete abecední seznam běžně i méně často podávaných antibiotik. Kromě názvu je u každého antibiotika uvedena účinná látka, obvyklé indikace podávání a běžné dávkování při různých způsobech podání. Samozřejmě jde čistě o teoretické dávky, které v zásadě mohou platit pro jinak zdravého dospělého člověka při standardně probíhajících infekcích. Při podávání ATB v konkrétní situaci se musí dávka vždy přizpůsobit tíži infekce a celkovému stavu pacienta (např. redukce dávky většiny ATB u selhávání ledvin). Níže psaný seznam proto berte pouze jako orientační pomůcku. Vždy platilo a bude platit, že dávkování smí určit pouze zkušený ošetřující lékař.
 
Ze způsobů podání uvádím pouze perorální (p.o.) a nitrožilní (i.v.). Řadu ATB lze podat i nitrosvalově (i.m.), většinou však při injekčním podání dominuje právě nitrožilní aplikace.
 
Snad se Vám seznam bude líbit. V případě, že  tomu tak je, si jej můžete stáhnout v podobě souboru .docx.


Prehled antibiotik
Prehled antibiotik
Prehled antibiotik
Prehled antibiotik
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů