Antacida (též anacida) jsou skupinou sloučenin, které chemickou reakcí neutralizují kyselinu chlorovodíkovou v žaludku. Nejčastější formou antacid jsou hydrogenuhličitany, které reagují s kyselinou za vzniku oxidu uhličitého a vody. Léky na principu antacid lze využít k rychlé úlevě při pyróze.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů