Aglutinace je proces, který můžeme do češtiny přeložit jako „shlukování“. V medicíně využíváme aglutinaci zejména v některých sérologických diagnostických metodách, kdy využíváme vazbu určitých antigenů na protilátky, která vyvolá aglutinaci.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů