AFP [ÁEfPé] je zkratka pro sloučeninu alfa-fetoprotein. Alfa-fetoprotein je bílkovina, která se ve velké koncentraci vyskytuje v organizmu lidského plodu. Po porodu hladina AFP prudce klesá a po zbytek života se za normálních okolností udržuje v nízkých koncentracích. AFP se využívá jako tzv. tumor marker, tj. sloučenina, jejíž koncentrace se v organizmu zvyšuje u určitých nádorových onemocnění.

Pozn: V gynekologii a porodnictví se hladina AFP v krvi matky a případně v plodové vodě zjišťuje v rámci vyhledávání vrozených chorob plodu, jako je Downův syndrom, vrozené poruchy nervové trubice a další. Tuto problematiku ovšem přenechávám gynekologům a budu se soustředit zejména na význam AFP jakožto tumor markeru.

 

Princip: Alfa-fetoprotein je velmi důležitý v diagnostice nádorových onemocnění jaterní tkáně. Hladina v krvi se určuje ze vzorku získaného klasickým odběrem žilní krve.

 

Využití: Zvýšené hladiny AFP najdeme u rakoviny jater a u jaterních metastáz pocházejících z jiných nádorů, alfa-fetoprotein se proto odebírá u podezřelých jaterních ložisek (včetně podezřele vypadajících cystických útvarů) nalezených ultrazvukem nebo CT vyšetřením. Při vysoké hladině AFP jsou rakovina jater nebo jaterní metastáza(y) pravděpodobné, je pak však ještě vhodné takové ložisko dovyšetřit při jaterní biopsii, je-li její provedení možné. Kromě toho může být AFP zvýšené i u  některých vzácnějších embryonálních zhoubných nádorů (např. nádor ze žloutkového váčku), oproti jaterním nádorům se však z hlediska využití AFP jedná o okrajovou problematiku.

 

Nevýhody: Podobně jako ostatní tumor markery může být i AFP falešně pozitivní, tj. jeho zvýšená hodnota nemusí znamenat přítomnost nádoru. Zvýšené hodnoty nacházíme u aktivních jaterních zánětů a u cirhózy. Na paměti musíme mít i zvýšené hladiny AFP v krvi těhotných žen.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.urmc.rochester.edu

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů