Pojem adorální lze vysvětlit jako „blízký k ústům“. Běžně tento termín užíváme prakticky jen u trávicího traktu, kdy adorální část je ta bližší k ústům a vzdálenější od konečníku. Mluvíme pak např. o adorálním úseku střeva, o adorálním jícnu apod. Opakem je slovo aborální.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů