Slovo aberantní znamená „odchylující se od normy“. 

  • medicíně jím obvykle označujeme různé anatomické struktury, které jsou u daného člověka odlišné oproti běžné populaci. Typicky hovoříme o aberantním průběhu krevních cév a nervů, či přímo o jejich aberantních větvích.
  • Kromě toho v genetice hovoříme o aberantních chromozomech, což jsou defektní chromozomy s odlišnou strukturou v důsledku aberací.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů