Slovo aberantní znamená „odchylující se od normy“ a v medicíně jím obvykle označujeme různé anatomické struktury, které jsou u daného člověka odlišné oproti běžné populaci. Typicky hovoříme o aberantním průběhu krevních cév a nervů, či přímo o jejich aberantních větvích.

 

Kromě toho v genetice hovoříme o aberantních chromozomech, což jsou defektní chromozomy s odlišnou strukturou v důsledku aberací.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů