Skip to main content

Zúžení trojcípé chlopně

Zúžení trojcípé (trikuspidální) chlopně patří mezi málo časté chlopenní vady. Odborně se tento stav označuje jako trikuspidální stenóza  a postižena je trojcípá chlopeň oddělující pravou síň od pravé komory. Trojcípá chlopeň se otevírá během uvolnění srdečního svalu (diastoly), kdy je krev nasávána z pravé síně do pravé komory. Zúžená trojcípá chlopeň klade proudu krve nadměrný odpor a zhoršuje plnění pravé komory.

Příčiny: Zúžení trojcípé chlopně může být vrozené, nebo se rozvine během života. Jednou z hlavních příčin jsou změny doprovázející revmatickou horečku. Toto onemocnění úzce souvisí se streptokokovými infekcemi a od doby masového používání antibiotik je relativně vzácné. Platí nicméně, že postižení trojcípé chlopně je v tomto případě prakticky vždy doprovázeno klinicky výraznějším zúžením chlopně mitrální. Ještě vzácněji může dojít k zúžení trojcípé chlopně při infekční endokarditidě a vlivem růstu srdečního myxomu (vzácný nezhoubný nádor srdce).


Projevy: Zúžení trojcípé chlopně se obvykle neprojevuje tak silnými příznaky jako zúžení chlopně mitrální. Postižený jedinec se rychleji unaví a postupně se u něj začnou projevovat příznaky přetížení pravé síně s pravostranným selháváním srdce (ascites, zvětšení jater, zvýšená náplň krčních žil a otoky dolních končetin). Lidé se zúžením trojcípé chlopně mají vyšší riziko vzniku poruch srdečního rytmu jako je například fibrilace síní.


Diagnostika: Mohou být přítomné výše zmíněné příznaky a na EKG lze najít známky přetížení pravé síně (tzv. P pulmonale). Zúžení trikuspidální chlopně způsobuje srdeční šelest, po jehož nálezu je vhodné doplnit ECHO srdce (či přesnější jícnové ECHO). Toto vyšetření vadu potvrdí a navíc pomůže určit její tíži.


Léčba: U řady pacientů je postup pouze symptomatický, jsou sledování kardiologem a případně dostávají léky na srdce (beta-blokátory, diuretika, antiarytmika, apod.). Vyřešit situaci lze například roztáhnutím chlopně pomocí balónku (balónková trikuspidální valvuloplastika). Implantace umělé chlopně je možná, nicméně u trojcípé chlopně bývá spojena s vyšším rizikem vzniku krevních sraženin na chlopenní náhradě.


Zdroje
https://www.heart.org
https://www.msdmanuals.com
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů