Skip to main content
 


Troponin

Troponin je proteinový komplex, který je důležitý pro správnou funkci příčně pruhované a srdeční svaloviny. Komplex je tvořen třemi základními typy troponinů, jde o troponin C (TnC), troponin T (TnT) a troponin I (TnI). Pomocí podjednotky TnT se troponin v klidovém stavu váže na tropomyosin a pomocí podjednotky TnI se váže na aktin. Vzniklý troponin-tropomyosinový komplex brání navázání myosinu na aktin a tím brání vzniku nežádoucí kontrakce. Svalová kontrakce je umožněna zvýšením intracelulární koncentrace vápníku. Molekuly vápníku se váží na podjednotku TnC, tím se změní prostorový tvar troponinu a přeruší se jeho vazba na tropomyosin. Díky tomu se myosin může vázat na aktin a poté dochází ke kontrakci.

V případě poškození srdce se srdeční troponin vylučuje do krve a můžeme ho detekovat. Je proto důležitým srdečním markerem, který se zvyšuje při infarktu myokardu (a dalších stavech spojených s poškozením buněk srdeční svaloviny). Nejčastěji se pro tuto diagnostiku využívá podjednotka TnT.
 
Print Friendly and PDF


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů